We currently don't accept any new orders. Give your partner a hug instead ❤️

Beställ Stora paketet – Debiteras per timme (3100 SEK/tim)


Kvinnan - Fyll i kvinnans uppgifter

Mannen - Fyll i mannens uppgifter

Övrigt

Har ni levt ihop någon gång under de senaste 2 åren?
Finns hemmavarande gemensamma barn eller hemmavarande särkullbarn under 16 år?
Önskas betänketid på minst 6 månader?
Ange vilket/vilka avtal du vill ha samt eventuella frågor:
Vem ska fakturan skickas till? (Namn):