Beställ Standardpaketet

(Don't understand Swedish? Translate by clicking the flag at the top)

Fyll i era uppgifter nedan. Oroa er inte för svaren, ni kan ändra dessa senare genom att kontakta oss. Vi granskar också era svar och kontaktar er med förslag på ändringar om vi tror att andra svarsalternativ skulle gynna er mer.

Ni kommer inte att skiljas förrän ni båda skrivit under och postat er ansökan till tingsrätten. Ni betalar själva Tingsrättens handläggningsavgift på 900 kr i samband med att ni skriver under och postar er ansökan. Betalningsinstruktioner medföljer.

Kostnad för Standardpaketet:
Fast pris, 5000 kronor.


Kvinnans uppgifter
Lägg till C/O
Bodde kvinnan på denna adress den 1 november förra året?
Informationen behövs för att avgöra domsrätt. Svara "Vet ej" om du är osäker.

Mannens uppgifter
Lägg till C/O
Bodde mannen på denna adress den 1 november förra året?
Informationen behövs för att avgöra domsrätt. Svara "Vet ej" om du är osäker.

Barn

Har du och din partner några gemensamma barn under 18 år?

Barn från tidigare förhållande berörs inte. Svara "Ja" om ni har gemensamma barn, ni kommer att få svara på några extra frågor om vårdnad och var barnen ska bo.

Vad ska jag svara om våra barn inte är gemensamma?


Svara “Nej”. Svara endast “Ja” om ni har barn under 18 år som ni båda är föräldrar till.


Våra barn är gemensamma men 18 år eller äldre. Vad ska jag svara?


Svara “Nej”. Svara endast “Ja” om ni har barn under 18 år som ni båda är föräldrar till. Om alla barnen är 18 år eller äldre räknas de enligt lagen som vuxna och berörs inte av er skilsmässa.


Betänketid

Vill ni skiljas direkt eller ha betänketid?

I många fall måste man enligt lagen vänta 6 månader innan man kan skilja sig, till exempel om man bor med barn under 16 år. Det kallas för betänketid. Om ni inte vill ha betänketid gör vi vårt bästa för att ni ska kunna undvika det och istället skiljas direkt.

Vad händer om vi blir tilldelade betänketid?


Då kommer ni bli tvungna att även skriva under en “fullföljdsansökan” efter 6 månader. Fullföljdsansökan ingår i paketet (utan extra kostnad).


Vi vill absolut inte ha betänketid.


Svara då att ni inte vill ha betänketid. Vi gör då vad vi kan för att ni ska kunna skiljas direkt. Om vi behöver tillämpa  undantag som kräver extra dokumentation, t.ex. ett särlevnadsintyg, så upprättar vi det utan extra kostnad och sköter det utan er inblandning.


Kan vi välja att ha betänketid även om lagen inte kräver det?


Absolut. Vissa väljer att ha betänketid trots att lagen inte kräver det. Man kanske vill påbörja sin skilsmässa, men skynda långsamt. Om ni inte fullföljer betänketiden med en fullföljdsansökan avskrivs ärendet och ni förblir gifta.

Har du och din partner bott ihop någon gång under de senaste två åren?
Bor någon av er med ett barn under 16 år som du/ni har vårdnaden om? (Det har ingen betydelse om barnet är gemensamt eller från ett tidigare förhållande)

Kvarsittningsrätt

(Ni kan hoppa över denna fråga om ni vill)

Vem ska bo kvar?

Vid skilsmässa kan ni bestämma vem av er som ska ha rätt att bo kvar i er gemensamma bostad. Detta är bara ett tillfälligt beslut som gäller tills skilsmässan är avklarad. Det har inget med äganderätt att göra.

Om ni är överens om att endast en av er ska bo kvar i er gemensamma bostad och vill att tingsrätten ska besluta detta, kan ni ange vem av er som ska ha “kvarsittningsrätt”. De flesta hoppar över denna fråga och kommer själva överens om detta. Ni kan ändra svaret senare genom att kontakta oss.

Måste jag svara på denna fråga?


Nej, de flesta hoppar över denna fråga och kommer själva överens om vem som ska bo kvar. Ni behöver inte svara på denna fråga om ni inte vill. Om ni redan bor på olika adresser och är okej med detta finns ingen större anledning till att begära ett beslut av tingsrätten.


Om tingsrätten beslutar att jag ska ha kvarsittningsrätt, betyder det då att jag äger bostaden?


Nej, det har ingenting med ägandet att göra. Det betyder bara att du har rätt att bo kvar i bostaden fram tills att skilsmässan är färdig och ni kommit överens om hur ni vill dela upp era tillgångar. Kvarsittningsrätt är bara ett temporärt beslut.


Kan jag ändra mitt val senare?


Ja. Om du vill ändra något svarsalternativ senare upprättar vi nya handlingar till dig utan extra kostnad.

ska bo kvar i vårt gemensamma hem.

Bröllopsland
I vilket land gifte ni er?

Bekräfta köp
Vem är beställare och kontaktperson?
Endast en person kan vara fakturamottagare.

Hur betalar jag?


Du får hem en faktura som ska betalas inom 30 dagar.


Kan jag betala genom avbetalning?


Ja. Klarna AB, Sveriges största kreditbolag, sköter all fakturering för SkilsmässaOnline.se. De erbjuder avbetalning på alla fakturor men tar ut en avgift om du väljer avbetalning. Du hittar mer information om hur du går tillväga på din faktura.


Kan jag betala med kreditkort direkt?


Nej.


Kan vi dela på betalningen?


Hur ni väljer att dela upp kostnaden sinsemellan är upp till er, men endast en person kan vara fakturamottagare.


Kommer vi att skiljas direkt efter att jag klickat på beställningsknappen?


Nej. Ni är ska personligen skriva under handlingarna vi upprättar och skickar till er.


Vad händer om vi väljer att avbryta och inte skriver under?


Om ni väljer att avbryta er skilsmässa upprättar vi, vid behov, nya handlingar åt er i framtiden utan extra kostnad.

är beställare och fakturamottagare.
Vill du få dina dokument skickade per epost eller vanlig post hem i brevlådan?

Villkor

Enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) har man rätt att frånträda distansavtal (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag avtal om beställning av tjänst ingåtts. Skilsmässa Online, Samtal inom Sverige: 020-12 19 90, Samtal från utlandet: +46(0)10-10 10 317, ekonomi@skilsmassaonline.se. Ångerrätten får inte utövas om fullgörandet av tjänsten påbörjats med konsumentens (ditt) samtycke redan under ångerfristen och fullbordats. Eftersom handlingarna du får är av en tydlig personlig prägel, skapade enbart för just dig godtar vi inte beställningar utan klientens samtycke. Du kan alltid reklamera ditt avtal om du finner fel eller är missnöjd, varpå vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig så du blir nöjd. Är du fortfarande inte nöjd eller upplever att vår tolkning av reglerna om ångerrätt inte stämmer överens med din egen uppfattning, kan du ta tvisten till EUs tvistlösningsorgan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV. Vår epost ser ni längst ner på denna sida.

Enligt lag måste vi också meddela nedanstående:

1. Blankett för ånger finns på konsumentverket: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett
2. EU har ett tvistlösningsorgan här för onlineköp: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV
3. Våra kontaktuppgifter: Skilsmässa Online, Samtal inom Sverige: 020-12 19 90, Samtal från utlandet: +46 (0) 10-10 10 317, ekonomi@skilsmassaonline.se.

Vi är inte ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot brukaren av tjänsten kan aldrig bli större än det belopp som erlagts för tjänstens nyttjande. Alla personliga uppgifter är konfidentiella och regleras utav PUL (Personuppgiftslagen 1998:204). OBS! Tänk igenom ert beslut innan beställning. I många fall kan en skilsmässa undvikas genom bättre kommunikation eller äktenskapsrådgivning.