Beställ Standardpaketet

Fyll i era uppgifter nedan. Oroa inte er för svaren. Ni kan alltid ändra dessa senare om ni vill genom att kontakta oss. Vi granskar också alla era svar. Tror vi att andra svarsalternativ hade gynnat er mer, kontaktar vi er för att föreslå ändringar.

Ni kommer inte att skiljas förrän ni båda skrivit under och postat er ansökan till tingsrätten. Tingsrättens handläggningsavgift på 900 kr betalar ni själva i samband med att ni skriver under och postar er ansökan. Betalningsinstruktioner följer med.

Väljer ni att avbryta er skilsmässa så upprättar vi nya handlingar åt er i framtiden utan extra kostnad.

Cirka 15% av alla som skiljer sig i Sverige använder sig av SkilsmässaOnline.se och Standardpaketet är det vanligaste. Det passar de flesta.

Kostnad för Standardpaketet:
Fast pris: 1990 kr.


Kvinnans uppgifter
Lägg till C/O
Bodde kvinnan på denna adress den 1 nov förra året?
Informationen behövs för att avgöra domsrätt. Svara "vet ej" om du är osäker.

Mannens uppgifter
Lägg till C/O
Bodde mannen på denna adress den 1 nov förra året?
Informationen behövs för att avgöra domsrätt. Svara "vet ej" om du är osäker.

Barn

Har du och din partner några gemensamma barn under 18 år?

Barn från tidigare förhållande berörs inte. Har ni gemensamma barn så oroa er inte för vårdnad och var barnen ska bo.
Svarar ni “ja”, så kommer ni få svara på ett par extra frågor om just detta.

Vad ska jag svara om våra barn inte är gemensamma?


Då svarar du “Nej”. Svara bara “Ja” om ni har barn under 18 år som ni båda är föräldrar till.


Våra barn är gemensamma men 18 år eller äldre. Vad ska jag svara?


Svara “Nej”. Svara bara “Ja” om ni har barn under 18 år som ni båda är föräldrar till. Är alla barnen 18 år eller äldre, så är de enligt lagen vuxna människor och berörs inte av er skilsmässa.


Betänketid

Vill ni skiljas direkt eller vänta?

I många fall tvingar lagen en att vänta 6 månader innan man kan skilja sig. Till exempel om man bor med barn under 16 år. Det kallas för betänketid. Vill ni inte ha betänketid, gör vi vad vi kan för att ni ska kunna undvika det och skiljas direkt.

Vad händer om vi blir tilldelade betänketid?


Då kommer ni bli tvungna att även skriva under en “fullföljdsansökan” efter 6 månader. Fullföljdsansökan ingår i paketet och kostar inget extra.


Vi vill absolut inte ha betänketid.


Svara då att ni inte vill ha betänketid. Vi gör då vad vi kan för att ni ska kunna skiljas direkt. Om vi behöver tillämpa något undantag som kräver extra dokumentation, t.ex. ett särlevnadsintyg, så upprättar vi det utan extra kostnad. Vi sköter det utan er inblandning.


Kan vi välja att ha betänketid även om lagen inte kräver det?


Absolut. Vissa väljer att ha betänketid trots att de inte behöver det. Man kanske vill påbörja sin skilsmässa, men skynda långsamt. Fullföljer man inte sin betänketid med en fullföljdsansökan så avskrivs ärendet och man förblir gift.

Har du och din partner bott ihop någon gång under de senaste två åren?
Bor någon av er med ett barn under 16 år som du/ni har vårdnaden om? (Det har ingen betydelse om barnet är gemensamt eller ett barn från ett tidigare förhållande.)

Kvarsittningsrätt

(Ni kan hoppa över denna fråga om ni vill)

Vem ska bo kvar?

Vid skilsmässa kan makarna bestämma vem av dem som ska ha rätt att i fortsättningen bo kvar i deras gemensamma bostad. Detta är bara ett tillfälligt beslut som gäller tills skilsmässan är avklarad. Det har inget med äganderätt att göra.

Om ni är överens om att endast en av er ska bo kvar i er gemensamma bostad och vill att tingsrätten ska besluta detta, kan ni ange vem av er som ska ha “kvarsittningsrätt”. De flesta hoppar över denna fråga och kommer själva överens om detta. Du kan också ändra ditt svar senare om du vill, genom att kontakta oss.

Måste jag svara på denna fråga?


Nej, de flesta hoppar över denna fråga och kommer överens om vem som ska bo kvar på egen hand. Du behöver inte svara på denna fråga, om du inte vill. Bor ni redan på olika adresser och är okej med detta, så finns det ingen större poäng med att begära ett beslut av tingsrätten.


Om tingsrätten beslutar att jag ska ha kvarsittningsrätt, betyder det då att jag äger bostaden?


Nej, det har ingenting med ägandet att göra. Det betyder bara att du har rätt att bo kvar i bostaden fram tills att skilsmässan är färdig och ni kommit överens om hur ni vill dela upp era tillgångar. Kvarsittningsrätt är bara ett temporärt beslut.


Kan jag ändra mitt val senare?


Ja. Vill du ändra på något svarsalternativ senare, så upprättar vi nya handlingar till dig utan extra kostnad.

ska bo kvar i vårt gemensamma hem.

Bröllopsland
I vilket land gifte ni er?

Bekräfta köp
Vem är beställare och kontaktperson?
Endast en person kan vara fakturamottagare.

Hur betalar jag?


Du får hem en faktura som betalas inom 30 dagar.


Kan jag betala genom avbetalning?


Ja. Det är Klarna AB, Sveriges största kreditbolag, som sköter all fakturering för SkilsmässaOnline.se. De erbjuder avbetalning på alla fakturor, men tar ut en avgift om du väljer att betala genom avbetalning. Du hittar mer information om hur du går tillväga på din faktura.


Kan jag betala med kreditkort direkt?


Nej.


Kan vi dela på betalningen?


Hur ni väljer att dela upp kostnaden mellan er, är upp till er. Men tyvärr kan endast en person vara fakturamottagare.


Kommer vi att skiljas direkt efter att jag klickat på beställningsknappen?


Nej. Ni är tvungna att personligen skriva under den/de handlingar vi upprättar och postar hem till er.


Vad händer om vi väljer att avbryta och inte skriver under?


Väljer ni att avbryta er skilsmässa så upprättar vi nya handlingar åt er i framtiden utan extra kostnad.

är beställare och fakturamottagare.
Vill du få dina dokument skickade per epost eller vanlig post hem i brevlådan?

Villkor

Köpvillkor: En faktura med 30 dagars kredittid skickas till den person som angivits som beställare av tjänsten. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker. Enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) har du rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till Skilsmässa Online lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag avtal om beställning av tjänst ingåtts. Avtalet anses ingått när du klickat på bekräfta köp. Ångerrätten får inte utövas om fullgörandet av tjänsten påbörjats med konsumentens (ditt) samtycke redan under ångerfristen. Vi arbetar aldrig på ärenden om samtycke inte lämnats då handlingar är skapade enbart för dig. Detta betyder inte att ni är tvungna att skiljas. Du måste fortfarande personligen skriva under de handlingar vi upprättar till dig. Du kan alltid reklamera ditt avtal om du finner fel eller är missnöjd, varpå vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig så du blir nöjd. Vi är inte ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot brukaren av tjänsten kan aldrig bli större än det belopp som erlagts för tjänstens nyttjande. Alla personliga uppgifter är konfidentiella och regleras utav PUL (Personuppgiftslagen 1998:204). OBS! Tänk igenom ert beslut innan beställning. I många fall kan en skilsmässa undvikas genom bättre kommunikation eller äktenskapsrådgivning.