Pris

7000 kronor, fast pris.

Vilka bör välja Utlandsspaketet?


Utlandspaketet är till för de fall där en eller båda parter bor utomlands eller har bott i Sverige i mindre än 12 månader.

Det går att använda sig av Utlandspaketet även om ena parten vägrar att skilja sig eller inte går att nåt för en underskrift.

I Utlandspaketet ingår:

Fastställande av domsrätt
Gemensam ansökan om skilsmässa eller stämningsansökan
Fullföljd av gemensam ansökan om skilsmässa/stämningsansökan
Särlevnadsintyg
Beställning av personbevis

Vi undersöker om Sverige har domsrätt.

All support sker per epost.


Hur fungerar Utlandspaketet?

Alla handlingar som behövs för att skiljas ingår i Utlandspaketet. Bara skriv under och posta.

När vi har mottagit din beställning går en jurist igenom dina uppgifter och undersöker om ni har rätt att skiljas i Sverige (domsrätt). Om så är fallet postas eller mejlas alla handlingar till dig inom 6 timmar. Du debiteras inte om vi skulle komma fram till att ni inte kan skiljas i Sverige.

Om den ena parten vägrar skiljas behöver handlingarna enbart skrivas under av den part som vill skiljas. Ansökan ska skickas till tingsrätten tillsammans med ett ”personbevis för äktenskapsskillnad”.
Personbeviset beställer vi åt er. Ni kommer inte att skiljas förrän ni postat er ansökan till tingsrätten.


Hur beställer jag Utlandspaketet?

Utlandspaketet kan beställas här. Handlingarna skickas i ett diskret kuvert eller via mejl tillsammans med en faktura som ska betalas inom 30 dagar.

Alla handlingar du behöver för att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Beställ Utlandspaketet här


Vilket paket passar dig? Jämför våra olika paket:

Beställ Utlandspaketet här