Pris

1990 kr – Fast pris.

Vem skall använda sig av Utlandsspaketet?

När en eller båda parter bor utomlands, eller har bott i Sverige i mindre än 6 månader.

Är en eller båda parter bosatta utomlands måste Utlandspaketet användas. Detsamma gäller om en eller båda parter bott i Sverige i mindre än 6 månader.

Det går att använda sig av Utlandspaketet även om ena parten vägrar att skilja sig eller inte går att få tag på för en underskrift.

Vad ingår i Utlandspaketet?

  • Fastställande av domsrätt.
  • Gemensam ansökan om skilsmässa eller stämningsansökan.
  • Fullföljd av gemensam ansökan om skilsmässa/stämningsansökan.
  • Särlevnadsintyg.
  • Beställning av personbevis.

Vi undersöker om Sverige har domsrätt.
Alla ansökningshandlingar ni behöver för att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Hur fungerar det?

När vi mottagit din beställning kommer en jurist gå igenom era uppgifter och undersöka om ni har rätt att skiljas i Sverige (domsrätt). I så fall postas eller mejlas alla handlingar till dig inom 6 tim. Inget belopp debiteras om vi skulle komma fram till att ni inte kan skiljas i Sverige.

Vägrar ena maken att skiljas, behöver handlingarna enbart skrivas under av den part som vill skiljas. Er ansökan skall skickas till tingsrätten tillsammans med ett ”personbevis för äktenskapsskillnad”.
Personbeviset beställer vi åt er. Ni kommer inte att skiljas förrän ni postat er ansökan till tingsrätten.

Alla handlingar du behöver för att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Hur beställer jag Utlandspaketet?

Utlandspaketet beställs här.

Dina handlingar kommer i ett anonymt kuvert eller skickas per mejl, tillsammans med en faktura på 30 dagar. Alla handlingar du behöver för att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Beställ Utlandspaketet här

Svårt att välja paket? Se här vilket du skall beställa:

Beställ Utlandspaketet här