Pris

5000 kronor, fast pris.

Vilka bör välja Standardpaketet?

 

Standardpaketet är rätt val om:
 • ni båda bor i Sverige.
 • ni båda är överens om att skiljas.

Cirka 15% av alla som skiljer sig i Sverige använder sig av SkilsmässaOnline.se och Standardpaketet är vårt mest prisvänliga alternativ och passar de flesta. Om ni båda bor i Sverige och är överens om att skiljas krävs inget större paket. Med överens om att skiljas menas att båda parter går med på att skriva under skilsmässoansökan. Alla ansökningshandlingar ingår i Standardpaketet.

Standardpaketet passar de allra flesta. Allt ni behöver för er skilsmässa ingår. Bara skriv under och posta.


I Standardpaketet ingår:

Handlingar:
Gemensan ansökan om skilsmässa
Fullföljdsansökan
Särlevnadsintyg
Bodelningsavtal genom vårt egenutvecklade bodelningsverktyg

Support:
Genomgång av klients ärende
Svara på frågor om vårdnad, umgänge etc.
Kontroll mot offentliga register
Upprättande av nya handlingar (om något behöver ändras eller om klienten valt att avvakta och behöver nya handlingar)
Beställning av personbevis
Uppföljning av klientens ärende i tingsrätten vid betänketid (vid behov)
Svar på klientens juridiska följdfrågor kring ansökningshandlingarna
Support kring hur bodelningsverktyget används (ej tvistiga bodelningar)

All support sker per epost.

Allt ni behöver för er skilsmässa ingår. Bara skriv under och posta.


Hur fungerar Standardpaketet?

Alla handlingar som behövs för att skiljas ingår i Standardpaketet. Bara skriv under och posta.

 • Ni beställer Standardpaketet.
 • En jurist går igenom uppgifterna och upprättar de handlingar som behövs för att ansöka om skilsmässa.
 • Handlingarna laddas upp på ert konto inom 6 timmar. Ni kan även välja att få handlingarna skickade per post.
 • Vi beställer ”personbevis för skilsmässa” åt er via Skatteverket.
 • Handlingarna måste skrivas under av er båda.
 • Ni skickar in er skilsmässoansökan tillsammans med personbevisen för skilsmässa till tingsrätten.
 • Ni kommer inte att skiljas förrän ni postat er ansökan till tingsrätten. Så även om ni gör en beställning på hemsidan kan ni ångra ert beslut att skiljas.

Vi gör allt vi kan för att ni inte ska behöva göra mer än att skriva under skilsmässoansökan. En del uppgifter och yrkanden måste finnas med i handlingarna, bland annat eventuell vårdnad, betänketid, kvarsittningsrätt med mera. Oroa er inte om ni är osäkra på någon fråga när ni beställer Standardpaketet, kontakta oss så kan vi ändra svaren i efterhand. Vi tittar också igenom era svar och kontrollerar att allt ser bra ut. Om något ser konstigt ut kontaktar vi er.

Tänk på att det inte ingår hjälp med vårdnadstvister i Standardpaketet. Om ni behöver hjälp med en vårdnadstvist finns Stora paketet, läs mer här.

Vad händer om jag väljer Standardpaketet men min partner vägrar skriva under?

Börja med Standardpaketet om du är osäker. Om du väljer Stämningspaketet upprättar vi en stämningsansökan mot din partner, vilket är ett onödigt steg för er om båda är överens om att skiljas. Om det visar sig att din partner vägrar skriva under skilsmässoansökan kan du kontakta oss och ändra till Stämningspaketet utan extra kostnad. Det blir med andra ord inte dyrare, bara mer empatiskt.


Bodelningsavtal

Bodelningsavtal är ett juridisk dokument som bevisar att ni delat upp era ägodelar / skulder och avslutat er gemensamma ekonomi. Lagen kräver att ni gör en bodelning när ni skiljer er (se huvudregeln i 9 kap. 1 § ÄktB) och den måste skrivas ner i ett formellt “bodelningsavtal”.

I Standardpaketet ingår ett webb-verktyg vi utvecklat som ni kan använda för att automatiskt skapa ert bodelningsavtal genom att svara på ett antal frågor. Efter er beställning får ni tillgång till verktyget på ert personliga konto.

Men vi har inget att dela upp / Men jag litar på min partner, vi behöver inte göra en bodelning.

- Ni måste skriva ett bodelningsavtal ändå. Och det är viktigt att det blir juridiskt korrekt. Har ni inget att av värde att dela upp så svarar ni det i verktyget bara. Då tar det inte mer än 5 min.

- Det spelar ingen roll om du litar på din partner. Det finns andra aktörer som kommer kräva att få se ert bodelningsavtal. Se nedan.

Kan vi själva bestämma vem som ska ha vad?

- Ja, verktyget är till för er som redan är överens. Ni skriver ner era tillgångar och skulder (om ni har några) i verktyget och väljer därefter vem som ska äga/ansvara för dem efter bodelningen.

Hur snabbt behöver vi skriva bodelningsavtalet?

- Det vanligaste är att skriva bodelningsavtalet när ni fått er dom på skilsmässa. Men ni kan skriva det redan under betänketiden (om ni blivit tilldelade betänketid). Som kund har du tillgång till bodelningsverktyget i 5 år. 

Varför behövs bodelningsavtal? 
 • Lagen kräver det.
 • Gör ni ingen bodelning kan din maka/make kräva en bodelning flera år senare. Rätten till bodelning har ingen tidsgräns.
 • Banken kräver nästan alltid ett formellt bodelningsavtal som visar att er bodelning är gjord. Utan ett bodelningsavtal godkänner de oftast inte om du t.ex. vill ansöka om ett nytt bostadslån eller lägga om gamla lån ni har tillsammans. Att ta hjälp av bankens jurist för att skriva ett bodelningsavtal kostar oftast mellan 7000 kr - 15 000 kr.
 • För att byta lagfart på fastighet krävs ett bodelningsavtal.
 • Även om du äger fastigheten idag och ska fortsätta äga fastigheten efter skilsmässan, kommer du inte kunna sälja den i framtiden utan ett bodelningsavtal. Att uppsöka din före detta make/maka om 10 år för att skriva ett bodelningsavtal kan bli problematiskt. Skulle han/hon vägra, kan du heller inte sälja fastigheten.
 • Bostadsrättsföreningar kan ibland kräva en kopia av ert bodelningsavtal.
 • Ni undviker risk för framtida tvister och kan lägga den ekonomiska biten bakom er med vetskapen om att ni har ett korrekt bodelningsavtal.

För att använda bodelningsverktyget krävs det att ni redan är överens om hur ni vill dela upp era tillgångar och skulder, vem som ska ha vad. Det ingår ingen juridisk hjälp med uppdelning av era tillgångar i Standardpaketet. Är ni inte överens och vill ha hjälp med att dela upp era tillgångar och skulder finns Stora paketet som debiteras med 3100 kr / tim.


Hur beställer vi Standardpaketet?

Standardpaketet kan beställas här. Handlingarna laddas upp på ert privata konto som skapas efter gjord beställning. Handlingarna skickas även i ett diskret kuvert om ni valt leverans per post i beställningsformuläret.

Betalning sker i efterskott per faktura, som ska betalas inom 30 dagar.

Standardpaketet passar de allra flesta. Allt ni behöver för er skilsmässa ingår. Bara skriv under och posta.

Beställ Standardpaketet här


Vilket paket passar er? Jämför våra olika paket:

Beställ Standardpaketet här