Pris

1990 kr – Fast pris.

Vem ska använda sig av Stämningspaketet?

Stämningspaketet är till för de fall där ena parten vägrar att skiljas.

I de fall ena parten vägrar att skiljas men en eller båda parter är folkbokförda utomlands ska dock Utlandspaketet användas istället.

Är båda två villiga att skiljas och folkbokförda i Sverige, kan det billigare Standardpaketet användas.


Vad ingår i Stämningspaketet?

Handlingar:
Stämningsansökan
Fullföljdsansökan
Särlevnadsintyg
Bodelningsavtal genom vårt egenutvecklade verktyg*

*Det krävs att ni är överens om er bodelning för att använda bodelningsverktyget. Kan ni inte komma överens hjälper vi er att ansöka om en bodelningsförrättare.

Support:
Genomgång av kunds ärende
Svara på frågor om vårdnad, umgänge etc
Kontroll mot offentliga register
Upprättande av handlingar
Upprättande av nya handlingar (ifall något behöver ändras eller om klient valt att avvakta ett tag och behöver nya handlingar)
Beställning av personbevis
Uppföljning av klients ärende på tingsrätten vid betänketid (vid behov)
Svara på kunds juridiska följdfrågor kring deras ansökningshandlingar
Support kring hur bodelningsverktyget används (ej tvistiga bodelningar)


I Stämningspaketet ingår upprättande av alla de ansökningshandlingar du behöver för att skiljas, samt fri juridisk rådgivning kring frågor som är direkt relaterade till dina ansökningshandlingar.


Hur fungerar det?

När vi har mottagit din beställning, kommer en jurist gå igenom dina uppgifter och upprätta de ansökningshandlingar du behöver för att skiljas. Alla handlingar postas eller mejlas hem till dig inom 6 tim.

Handlingarna behöver enbart skrivas under av den part som vill skiljas. Din stämningsansökan ska skickas till tingsrätten tillsammans med ett ”personbevis för äktenskapsskillnad”.
Personbeviset beställer vi åt dig. Du kommer inte att skiljas förrän du postat din stämningsansökan till tingsrätten.

Allt du behöver att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.


Hur beställer jag Stämningspaketet?

Stämningspaketet beställs här.

Dina handlingar kommer i ett anonymt kuvert eller mejlas, tillsammans med en faktura på 30 dagar. Allt du behöver att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Beställ Stämningspaketet här


Svårt att välja paket? Se här vilket du ska beställa:

Beställ Stämningspaketet här