Pris

1990 kr – Fast pris.

Vem skall använda sig av Stämningspaketet?

Stämningspaketet är till för de fall där ena parten vägrar att skiljas.

I de fall ena parten vägrar att skiljas men en eller båda parter är folkbokförda utomlands skall dock Utlandspaketet användas istället.

Är båda två villiga att skiljas och folkbokförda i Sverige, kan det billigare Standardpaketet användas.

Vad ingår i Stämningspaketet?

  • Stämningsansökan.
  • Fullföljd av stämningsansökan.
  • Särlevnadsintyg.
  • Beställning av personbevis.
  • Juridisk rådgivning angående era ansökningshandlingar.

Vägrar ena parten att skiljas måste en stämningsansökan upprättas. I de allra flesta fall måste även en fullföljdsansökan upprättas.

Särlevnadsintyg kan också krävas om vissa omständigheter ligger för handen. I Stämningspaketet ingår upprättande av alla de ansökningshandlingar du behöver för att skiljas, samt fri juridisk rådgivning kring frågor som är direkt relaterade till dina ansökningshandlingar.

Hur fungerar det?

När vi har mottagit din beställning, kommer en jurist gå igenom dina uppgifter och upprätta de ansökningshandlingar du behöver för att skiljas. Alla handlingar postas eller mejlas hem till dig inom 6 tim.

Handlingarna behöver enbart skrivas under av den part som vill skiljas. Din stämningsansökan skall skickas till tingsrätten tillsammans med ett ”personbevis för äktenskapsskillnad”.
Personbeviset beställer vi åt dig. Du kommer inte att skiljas förrän du postat din stämningsansökan till tingsrätten.

Allt du behöver att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Hur beställer jag Stämningspaketet?

Stämningspaketet beställs här.

Dina handlingar kommer i ett anonymt kuvert eller mejlas, tillsammans med en faktura på 30 dagar. Allt du behöver att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Beställ Stämningspaketet här

Svårt att välja paket? Se här vilket du skall beställa:

Beställ Stämningspaketet här