Pris

6000 kronor, fast pris.

Vilka bör välja Stämningspaketet?

Stämningspaketet är till för de fall där ena parten vägrar att skiljas.

I de fall ena parten vägrar att skiljas och en eller båda parter är folkbokförda utomlands ska man istället välja Utlandspaketet.

Om båda parter vill skiljas och är folkbokförda i Sverige kan ni välja Standardpaketet, som är billigare.


I Stämningspaketet ingår:

Handlingar:
Stämningsansökan
Fullföljdsansökan
Särlevnadsintyg
Bodelningsavtal genom vårt egenutvecklade verktyg*

*För att kunna använda bodelningsverktyget krävs det att ni är överens om er bodelning. Om ni inte kan komma överens hjälper vi er att ansöka om en bodelningsförrättare.

Support:
Genomgång av klientens ärende
Svara på frågor om vårdnad, umgänge etc.
Kontroll mot offentliga register
Upprättande av handlingar
Upprättande av nya handlingar (om något behöver ändras eller om klienten valt att avvakta och behöver nya handlingar)
Beställning av personbevis
Uppföljning av klientens ärende i tingsrätten vid betänketid (vid behov)
Svar på klientens juridiska följdfrågor kring ansökningshandlingarna
Support kring hur bodelningsverktyget används (ej tvistiga bodelningar)

I Stämningspaketet ingår upprättande av alla ansökningshandlingar du behöver för att skiljas, samt fri juridisk rådgivning kring frågor direkt relaterade till dina ansökningshandlingar.

All support sker per epost.


Hur fungerar Stämningspaketet?

Alla handlingar som behövs för att skiljas ingår i Stämningspaketet. Bara skriv under och posta.

När vi har mottagit din beställning går en jurist igenom dina uppgifter och upprättar de ansökningshandlingar du behöver för att skiljas. Alla handlingar mejlas eller postas hem till dig inom 6 timmar.

Handlingarna behöver enbart skrivas under av den part som vill skiljas. Din stämningsansökan ska skickas till tingsrätten tillsammans med ett ”personbevis för äktenskapsskillnad”. Personbeviset beställer vi åt dig. Du kommer inte att skiljas förrän du postat din stämningsansökan till tingsrätten.


Hur beställer jag Stämningspaketet?

Stämningspaketet kan beställas här. Handlingarna skickas i ett diskret kuvert eller via mejl tillsammans med en faktura som ska betalas inom 30 dagar. 

Allt du behöver för att skiljas ingår. Bara skriv under och posta.

Beställ Stämningspaketet här


Vilket paket passar dig? Jämför våra olika paket:

Beställ Stämningspaketet här