Hur skiljer vi oss?

Välj det skilsmässopaket som passar er situation (se nedan). Vi ordnar resten. Ni får hem några dokument som ni ska skriva under och posta. Antal dokument som ska signeras beror på er situation.

Vanligtvis krävs det att båda parter skriver under skilsmässoansökan. Vet du redan att din partner inte vill skriva under kan du beställa Stämningspaketet. Då krävs bara din underskrift.

Du kan använda dig av Utlandspaketet. Det fungerar även om din partner bor utomlands och vägrar att skiljas.

Nej. Vi förbereder alla ansökningshandlingar som ni behöver samt beställer personbevis åt er. Ni ska skriva under och posta handlingarna till tingsrätten tillsammans med personbevisen. Därefter får ni er skilsmässa.

Priser och betalning

Du ser priset för de olika paketen på startsidan. Vi har fasta priser (gäller ej Stora paketet) och vi debiterar inga extra kostnader. Du får hem en faktura med 30 dagars betalningsvillkor efter att vi har upprättat era handlingar. Ni betalar själva tingsrättens avgift på 900 kr, Instruktioner medföljer.

Nej. Kontakta kundservice om du bor utomlands och hellre vill ha fakturan via e-post.

Ni kommer inte att skiljas förrän ni skrivit under handlingarna vi skickar hem till er – så ja, ni kan ångra er.
Om arbetet med era handlingar redan har påbörjats med ert samtycke måste fakturan dock betalas, oavsett vilket beslut ni fattar. 

Hur lång tid tar det?

Vi hanterar ert ärende och postar eller mejlar era handlingar hem till dig/er inom 6 timmar (vardagar). Därefter beror det på hur era omständigheter ser ut. 

Om ni inte har barn under 16 år och är överens om att skiljas går det snabbt att få en dom på skilsmässa, som sedan tar tre veckor att vinna laga kraft.

I vissa fall kan det vara nödvändigt med betänketid, till exempel om ni har barn under 16 år. Ni blir då tvungna att vänta i sex månader innan ni kan skiljas. Det finns dock undantagsfall.

Ni får ni svara på om ni vill ha betänketid när ni beställer ett av våra paket. Om ni inte vill ha betänketid gör vi vårt bästa för att ni ska slippa.

Några dagar. Sedan tar det tre veckor för er dom på skilsmässa att “vinna laga kraft” (bli juridiskt giltigt). Efter det uppdateras era uppgifter automatiskt i alla offentliga register.

Om ni inte vill ha betänketid gör vi vårt bästa för att ni ska slippa.

Om ni inte vill ha betänketid gör vi vårt bästa för att ni ska kunna undvika det och skiljas direkt. Vi går igenom omständigheterna i ert fall och ser om det finns något undantag som kan tillämpas. Om ytterligare dokumentation behövs för att bevisa omständigheten ordnar vi det utan er inblandning.

Ni får ni svara på om ni vill ha betänketid när ni beställer ett av våra paket. Om ni svarar nej vill ha betänketid gör vi vårt bästa för att ni ska slippa.

Ja, ni kommer att få hem ett besked från tingsrätten. Efter att ni har fått er dom tar det 3 veckor innan den vinner laga kraft.
Tingsrätten meddelar automatiskt Skatteverket och andra myndigheter att ni är skilda och era personuppgifter uppdateras automatiskt i offentliga register.

Ungefär tre veckor efter att ni fått er dom på skilsmässa. Domen måste vinna laga kraft innan alla register kan uppdateras. Det sker automatiskt.

Barn, vårdnad och barns boende

Ofta fortsätter båda föräldrarna att ha den lagliga vårdnaden om gemensamma barn efter en skilsmässa. D.v.s båda två fortsätter ha ett juridiskt ansvar för barnen. Detta gäller även om ni bestämmer att barnen enbart ska bo hos en av er.
När ni beställer ett av våra paket kan ni själva fylla i hur ni vill göra med vårdnaden och var barnen ska bo. Ni kan även välja att lösa det på egen hand utan inblandning av tingsrätten.
Vi granskar era svar och säkerställer att allt blir rätt.

Två gifta föräldrar har nästan alltid gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Det betyder att ni båda två är juridiskt skyldiga att ta hand om barnen, kan skriva under för era barn i samband med att de ska börja i skolan o.s.v. Vårdnad ska inte blandas ihop med var barnen ska bo. Ett barn kan efter skilsmässan bo hos ena föräldern (boförälder) även om ni har fortsatt gemensam vårdnad.

Nej, ni kan bestämma detta på egen hand, vilket majoriteten gör. Men möjligheten att få ett juridiskt beslut på vem som ska vara boförälder finns. Välj det som känns bäst för er när ni fyller i era uppgifter i beställningsformuläret, så ordnar vi det enligt era önskemål.

Bostad och kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätt är om ni vill att tingsrätten beslutar att en av er ska ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden till dess att skilsmässan går igenom. När ni beställer ett av våra paket får ni svara på hur ni vill göra. Ni kan också bestämma om kvarsittningsrätt på egen hand utan att tingsrätten beslutar om det.

Nej, det har ingenting med ägande att göra. Det betyder bara att du har rätt att bo kvar i bostaden fram till dess att skilsmässan går igenom och ni kommer överens om hur ni vill dela upp era tillgångar. Det har ingenting med er bodelning er att göra.

Övrigt

Vid hot om våld bör du kontakta polisen för hjälp.

För närvarande ingår telefonsupport endast för kunder som beställt Stora paketet. För kunder som beställt våra skilsmässopaket med fasta priser finns vi tillgängliga via mejl med svarstider på omkring 20 minuter (under kontorstid). Mejlkontakt hjälper oss att följa vad som händer i ditt ärende. Det sparar tid, vilket gör att vi kan erbjuda förmånliga priser på våra skilsmässopaket. Vissa undantag kan göras om det finns särskilda skäl för det, juristen som handlägger ditt ärende avgör om undantag kan göras.