Hur skiljer vi oss?

Välj det skilsmässopaket som passar in på er situation (se nedan). Därefter ordnar vi resten. Ni får hem ett par dokument ni måste skriva under och posta. Hur många dokument beror på er unika situation.

Det krävs i vanliga fall att båda parter skriver under på skilsmässan. Vet du redan att din partner vägrar skriva under får du beställa Stämningspaketet. Då krävs bara din underskrift.

Du får använda dig av Utlandspaketet. Det fungerar även om din partner bor utomlands och vägrar att skiljas.

Nej. Vi förbereder alla ansökningshandlingar ni behöver. Ni behöver skriva under med er signatur och posta handlingarna. Vi beställer personbevis till er också. Därefter får ni er skilsmässa.

Priser och betalning

Du ser kostnaderna för de olika paketen på första sidan. Våra priser är fasta och vi deibterar inga extra kostnader. Du får hem en faktura när vi upprättat era handlingar, som löper på 30 dagar. Er personliga avgift till tingsrättens på 900 kr betalar ni själva. Instruktioner följer med.

Nej. Kontakta kundservice om du bor utomlands och vill ha fakturan per epost istället.

Ni kommer inte att skiljas förrän ni skrivit under dokumenten vi skickar hem till er. Så ni kan ångra er skilsmässa.
Fakturan måste dock betalas oavsett om arbetet med era handlingar påbörjats med ert samtycke. Väljer ni att fullfölja er skilsmässa i framtiden kan ni dock få nya dokument av oss utan extra kostnad.

Hur lång tid tar det?

Vi hanterar ert ärende och postar eller mejla dina handlingar hem till dig för underskrift inom 6 timmar (vardagar). Därefter beror det på hur era omständigheter ser ut. Har ni inga barn under 16 år och är överens om att skiljas går det snabbt att få en dom på skilsmässa som sedan tar tre veckor att vinna laga kraft.
I vissa fall kan det bli nödvändigt med “betänketid”. Ni blir då tvungna att vänta sex månader på att skiljas. Även om ni har barn under 16 år finns det vissa undantag. När ni beställer ett paket får ni svara på om ni vill ha betänketid.
Vill ni inte ha betänketid, så gör vi vad vi kan för att ni ska slippa.

Ett par dagar. Sedan tar det tre veckor för er dom på skilsmässa att “vinna laga kraft” (bli juridiskt giltigt). Efter det uppdateras era uppgifter automatiskt i alla offentliga register.
Vill ni inte ha betänketid, så gör vi vad vi kan för att ni ska slippa.

Vill ni inte ha betänketid gör vi vad kan för att ni ska kunna undvika det och skiljas direkt. Vi går igenom omständigheterna i ert fall och ser om det finns något undantag som kan tillämpas. Behövs ytterligare dokumentation för att bevisa omständigheten så ordnar vi det utan er inblandning.
I beställningsformuläret får ni svara på om ni vill ha betänketid eller inte. Svarar ni nej, så gör vi vad vi kan. Det är inget ni behöver tänka på.

Ja, du kommer få hem ett besked från tingsrätten. Efter ni fått er dom tar det 3 veckor innan den vinner laga kraft.
Tingsrätten meddelar automatiskt Skatteverket etc. om att ni är skilda och era personuppgifter uppdateras automatiskt i offentliga register.

Ungefär tre veckor efter ni fått er dom på skilsmässa. Domen måste vinna laga kraft innan alla register uppdateras. Det sker automatiskt.

Barn, vårdnad och barns boende

Oftast fortsätter både mamman och pappan ha den lagliga vårdnaden om de gemensamma barnen efter en skilsmässa. Dvs båda två fortsätter ha ett juridiskt ansvar för barnen. Detta gäller även om ni bestämmer att barnen enbart ska bo hos en av er.
När ni fyller i era uppgifter i beställningsformuläret kan ni själv bestämma hur ni vill göra med vårdnaden och var barnen ska bo. Ni kan även välja att lösa det på egen hand utan inblandning av tingsrätten.
Vi granskar era svar och ser till att allt blir rätt gjort.

Två gifta föräldrar har nästan alltid gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Det betyder att ni båda två är juridiskt skyldiga att ta hand om barnen, kan skriva under för era barn i samband med att de ska börja i skolan osv. Vårdnad ska inte blandas ihop med var barnen ska bo. Ett barn kan efter skilsmässan bo hos ena föräldern (boförälder) även om ni har fortsatt gemensam vårdnad.

Nej, ni kan bestämma detta på egen hand. Vilket majoriteten gör. Men möjligheten att få ett juridiskt beslut på vem som ska vara boförälder finns. Välj det som känns bäst för er när ni fyller i era uppgifter i beställningsformuläret, så ordnar vi det enligt era önskemål.

Bostad och kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätt är om ni vill att tingsrätten beslutar att en av er ska ha rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet fram tills att skilsmässan är färdig. När ni fyller i era uppgifter på hemsidan så kommer ni bli tillfrågade hur ni vill göra. Det är dock något ni kan bestämma på egen hand också, utan att tingsrätten beslutar om det.

Nej, det har ingenting med ägande att göra. Det betyder bara att du har rätt att bo kvar i bostaden fram tills att skilsmässan är färdig och ni kommit överens om hur ni vill dela upp era tillgångar. Det har ingenting med er bodelning er att göra.

Övrigt

För närvarande ingår telefonsupport endast för kunder av Stora paketet som betalar per timme. För kunder av våra andra skilsmässopaket med fasta priser, finns vi tillgängliga per mejl med svarstider som oftast ligger kring 20 min (inom kontorstid). Det hjälper oss att hålla koll på vad som hänt i ditt ärende och sparar tid. Undantag görs om det finns skäl för det. Det är upp till juristen som handlägger ditt ärende att avgöra.