Vill du vara med och utveckla Sveriges främsta tjänst för skilsmässojuridik?

Vi söker just nu två seniora jurister. En position med fokus på skilsmässa och bodelning och en med fokus på vårdnadstvister (tingsmeritering och erfarenhet av vårdnadstvister är ett krav för den senare positionen). 

Vi har en bra gemenskap på SkilsmässaOnline.se och flexibla arbetstider. SkilsmässaOnline.se ägs av Hemera limited som äger en rad olika juridiskt nichade e-tjänster i Europa. Så det finns stora möjligheter att byta position till ett annat område inom företaget om man vill testa något nytt. Finns även möjlighet att jobba på distans efter ett år!


Visionen på Skilsmässa Online är att vara det smidigaste & enklaste sättet att skiljas på i Sverige. Att gå igenom en skilsmässa är tufft nog som det är. Vi hjälper våra användare med den juridiska delen så att de kan fokusera på resten.

Vision bakom SkilsmässaOnline.se tror vi uppnås genom att: 

  1. Börja baklänges med ett lågt fast pris och successivt öka innehållet i våra skilsmässopaket för att maximera värdet till användarna.
  2. Fokusera på förbättringar/uppgraderingar som är till nytta för störst andel av våra användare.
  3. Inte vara rädd att neka segment av marknaden vi ännu inte kan hjälpa till ett fast lågt pris, exempelvis vårdnadstvister.
  4. Utveckla mjukvara för att automatisera alla arbetsmoment som går att automatisera för att minimera kostnaderna för användarna.
  5. Skapa system och processer för att bibehålla kompetens, öka produktiviteten hos våra medarbetare, minimera tidsspillan, undvika fel och öka värdet för våra användare.
  6. Varje kostnad betalas i slutändan av användaren. Därför använda LEAN för att minimera alla kostnader våra användare inte är beredda att betala för, exempelvis besökskontor.
  7. Vara lojal mot vår personal och skapa en situation där både personalens egna mål och Skilsmässa Onlines mål kan uppnås i symbios.
  8. Alltid sträva mot så hög användarnöjdhet som möjligt.

Du kan läsa mer om SkilsmässaOnline.se på vår om oss sida!

2018-04-26