Januari månad är oftast den månad med flest skilsmässor. Supporten har klarat nå sina KPIs även under denna tuffa månad och vi ser fram emot att fortsätta leverera hög kundnöjdhet under hela året!

Tack till alla personalen som arbetat hårt för att sanbbt hjälpa kunderna genom den tuffa period som en skilsmässa är.


2020-02-04