Jag är advisory board member på SkilsmässaOnline.se och har arbetat tätt med den passionerade personalen här på SkilsmässaOnline.se för att hjälpa dem lägga upp sin strategi inför framtiden. När jag inte ger råd till SkilsmässaOnline.se, eller andra Startups som försöker förändra juristbranschen, så skriver jag på en bok inom samma ämne.

Jag tänkte här ge besökarna en snabb insyn i hur SkilsmässaOnline.se arbetar hur jag ser på framtiden för både SkilsmässaOnline.se och juristbranschen i övrigt. Om du inte är en jurist intresserad av utvecklingen (eller en konkurrent!), kan du istället läsa artikeln när du har svårt att somna. Har än så länge inte träffat någon utanför juristbranschen som orkat lyssna på mina tankar i ämnet i mer än 2 min.Inledning

Alla marknader påverkas av ny teknik.

Uber förändrade taximarknaden, AirbnB förändrade hotellmarknaden. Gamla företag har optimerat en affärsmodell grundat på tekniken som fanns när företagen byggdes upp. De har svårt att hänga med i svängarna när ny teknik kommer. Små startups är å andra sidan oftast bättre på att dra nytta av dessa nya tekniker. I början bryr sig de gamla, stora företagen inte sig om dessa startups eftersom de är så små och inte tar några marknadsandelar. När de väl inser hotet är det nästan alltid för sent. Deras enda val är då att dö en långsam död eller göra ett uppköp.

Varför har de gamla, storföretagen svårt att hänga med? Den nya affärsmodellen (AirBnB) som helt plötsligt blivit möjlig tack vare ny teknik (Internet) är till en början oftast väldigt olönsam. Det är en liten marknad. Den är också ett direkt hot mot deras gamla affärsmodell. En stor hotellkedja kunde möjligtvis förutspå trenden, men kände samtidigt att de skjuter sig själva i foten genom att hjälpa privatpersoner hyra ut sina lägenheter. De förstör sin egna marknad.Juristbranschen attackeras också

Juristmarknaden var en av de branscher där de gamla företagen hållt ut längst. De flesta Startups attackerade andra markander först som var lättare. En viss arrogans och bekvämligt fanns upp till för ett par år sedan hos i juristbranschen, “vi kan aldrig ersättas av mjukvara. Vårt jobb är helt för komplicerat”. Men sprickorna i fasaden har redan börjat spricka och advokatbyråer som inte hängt med i utvecklingen kommer att få betala ett högt pris.

Ex: En Israelisk Startup som arbetar med AI-analys av kontrakt vann nyligen mot ett gäng toppjurister i en tävling som anordnades av bl.a. en professor från Stanford University. Vann är egentligen fel. Toppjuristerna blev krossade: https://legalnews.be/en/legal-innovation/ai-vs-lawyers-lawgeex/

Hur attackeras juristbranschen och vilken roll har SkilsmässaOnline.se?

Detta är min personliga uppfattning. Men det ser ut som att vi går i cykler.

Steg 1: Gammeldags juridisk rådgivning.

Du möter din advokat och berättar att du vill skriva ett testamente. Advokaten går till bokhyllan, tar fram sin lagbok/relevanta förarbeten och börjar läsa. Därefter skriver han ditt testamente. Enkelt och fortfarande så många gör.


Steg 2:  Blanketter, mallar, standardformulär 

Detta var den första mini-attacken mot gamla juristbranschen. Det hela började egentligen redan i bokhandeln men blev mer lättillgängligt med Internet. För en viss del av marknaden var standardformulär tillräckligt. De övervägde priset mot advokatens kostnad och valde att skriva sitt testamente eller ansökan om skilsmässa själv. Att använda en blankett eller standardformulär är bättre än inget. Men oftast är de svåra att förstå och klienter vill inte att något ska gå fel. Så advokaterna uppfattade inte det som ett hot och märkte knappt av det.

- Steg 2.1 Inhämtande av information genom en hemsida/mjukvara

Detta var hur SkilsmässaOnline startades av den gamla grundaren. Genom att bygga en hemsida och låta användaren svara på relevanta frågor så slapp användaren besöka ett advokatkontor samtidigt som SkilsmässaOnline.se sparade kostnader på kontorslokal och personal som behövde ställa frågorna och anteckna svaren manuellt. Därefter använde skapade SkilsmässaOnline.se dokumenten klienten behövde med hjälp av egna standardformulär de tagit fram.


Steg 3: Interaktiva formulär/mjukvara.

Dessa program, som SkilsmässaOnline.se numera använder sig av, samlar in information från användarna genom intelligenta, interaktiva formulär på hemsidan. Svaren analyseras därefter och skapar automatiskt ett “resultat”. Resultatet kan vara dokument som skapas, länkar till relevanta rättsfall, lagtexter eller direkta juridiska svar.

Resultatet kan skickas antingen direkt till konsumenten eller till personalen.

Det kan vara helt hands-off där programmet skapar ett juridiskt dokument där användaren aldrig får prata med en jurist eller sitt dokument kontrollerat. Detta fungerar många gånger för de enklare juridiska problemen. En annan variant som SkilsmässaOnline.se använder sig av är ett intelligent program där dokumenten skapas till stor del, men inte helt och därefter kontrolleras/ändras av en jurist. Juristen sparar tid och kan fokusera på kontroll, delmoment som inte kan automatiseras samt supportfrågor. Detta ger SkilsmässaOnline.se en möjlighet att sänka sina priser jämfört med den gamla juristbranschen som gör det manuellt. 


Steg 4: "AI" eller super-mjukvara.

Mjukvaran i steg 3 löser oftast de enklare juridiska problemen men har svårt med vissa mer komplexa frågeställningar. Mjukvaran har också svårt att automatisera support-delen av en tjänst. Olika legal Startups har efter att ha plockat the low hanging fruit börjat röra sig mot "AI”. Utvecklingen ser väldigt olika ut och inget fast mönster har etablerats än. AI eller machine learning används av många för att bygga hype när det egentligen hade kunnat beskrivas som väldigt avancerad mjukvara istället, super-mjukvara.

Indien har en stor LPO sector (legal process outsourcing) och kanske på grund av det ganska många Startups inom området. Några exempel från Indien som jag följer: 

https://analyticsindiamag.com/top-5-legal-ai-startups-that-have-changed-the-face-of-indian-legal-sector/

På SkilsmässaOnline.se har vi nyligen tagit fram en chatt-bot för att hantera supportfrågor automatiskt till besökare på hemsidan. Efter att ha använt och analyserat datan i en månad är det otroligt att se hur effektivt den kan svara på vissa frågor. Den är som ett litet barn, alla i personalen kan träna upp den. När den väl lärt sig så glömmer den inte. Jag skulle gissa på att om ett år kommer den vara bättre än en advokat som sällan jobbar med skilsmässojuridik. Inom 5 år kommer den att vara bättre än SkilsmässaOnline.ses egna jurister. Så vad händer med SkilsmässaOnline.se när både dokument OCH support kan hanteras automatiskt?Steg 5: Moving up!

Utvecklingen är oundviklig. Att skilja sig, göra bodelningar, skriva testamente, bouppteckningar kommer skötas gratis av mjukvara i framtiden för största delen av marknaden. Mjukvaran finns redan, men den är inte helt perfekt. Supporten de flesta vill ha är heller inte ännu automatiserad.

Men mjukvaran blir bättre för varje dag. Det ser jag bland annat på SkilsmässaOnline.ses arbete med sitt nya verktyg för bodelningar som kommer lanseras under 2018.

Chatt-boten kommer kunna hantera 95% av alla frågor inom en snar framtid.

När kostnaden för att leverera ytterligare en tjänst (en bodelning t.ex.) inte kostar mer än lite elektricitet så kommer konkurrenter förr eller senare starta ett priskrig. Tills priset nått antingen 0 kr eller i närheten.

Så steg 4 för SkilsmässaOnline.se och alla andra legal tech Startups blir att move up. Alla kommer bli tvungna att attackera mer och mer komplexa juridiska problem som ännu inte automatiserats. SkilsmässaOnline.se kommer bli tvungna att börja om från steg 1-2 med manuell rådgivning för t.ex. vårdnadstvister. Därefter försöka ta fram interaktiv programvara för även detta komplexa juridiska problem. Det kommer de kunna använda för att sänka sina kostnader och konkurrera ut traditionella advokatbyråer på den marknaden, precis som legal Startups redan gjort med de mindre komplexa områdena som skilsmässa och testamente. SkilsmässaOnline.se kommer dock behöva erbjuda interaktiva formulär/mjukvara i kombination med vanlig juridisk support av en jurist under en lång tid. Tills mjukvaran blir en super-mjukvara.

Vissa tänker nu att detta är löjligt. Man kan inte ta med sig en chatt-bot till tingsrätten som ombud. Inte idag. Förmodligen inte inom en överskådlig framtid heller. Men mjukvara och chatt-botar kommer tillsammans kunna hantera nästan 95-98% av advokatens normala tidsåtgång i en vårdnadstvist. Juristen kommer i princip bli en form av assistent som utför de fysiska arbetsuppgifter mjukvaran inte kan hantera, samt övergripande kontroll. Hans normala arvode på 150 000 kr för en vårdnadstvist kommer i framtiden vara 6000 kr istället. Marknaden är inte helt borta. Men nästan helt borta.

Moving up är var SkilsmässaOnline är just nu. De är medvetna om framtiden och vet att de inte kan vara bekväma. 


Steg 5: Riktig AI

Oklart om detta kommer inträffa och exakt hur AI kommer definieras. För komplicerat mig att förstå för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om framtiden. Kring detta.


Summering av stegen

Vad jag istället är ganska säker på är att vi kommer se legal Startups välja ut ett enkelt juridisk problem. Starta i steg två, investera kraftfull i mjukvara och röra sig mot steg fyra tills det är helt automatiserat. Under en tid kommer de slå ut all konkurrens från gamla juristbranschen och ha väldigt bra marginaler. Förhoppningsvis kommer denna period vara tillräckligt länge för att investeringen i mjukvaran ska ha varit lönsam. Därefter kommer andra legal tech Startups som automatiserat samma juridiska problem påbörja ett priskrig, vilket kommer orsaka att priset kommer närma sig noll. Då kommer the legal Startup börja om på nytt (förhoppningsvis redan innan om de har lite framförhållning) genom att välja ut ett nytt, lite svårare juridisk problem, och påbörja kedjan igen. Tills det inte längre finns något kvar att automatisera. Eller när kostnaden för att automatisera det juridiska problemet är större än vad den möjliga inkomsten är.
Framtiden för gamla juristbranschen


Jurister är säkra. Juriststudenter bör se upp.

Juristbranschen kommer gå igenom en liknande process. Mjukvara och online-tjänster har redan ätit upp en stor del av marknaden för vissa familjerättsliga tjänster såsom testamenten och skilsmässor. Juristbyråerna svarar med att “Move up”. De erkänner sig besegrade och en större del av deras arbete flyttas över till mer komplexa problem såsom vårdnadstvister, brottmål etc. Denna utveckling ser man i de flesta branscher, inte bara i juristbranschen. De lättaste problemen automatiseras av tekniska Startups. De gamla företagen blir tvungna att fokusera på de problem som mjukvaran ännu inte kan hantera.

Detta gäller även större affärsjuridiska byråer, där många tror att de inte kommer påverkas. Vad de missar är att bara för att problem inte kan automatiseras helt eller för att börsbolag A aldrig kommer anlita en Startup som juridisk rådgivare, betyder det inte att deras omsättning/vinst inte är hotad.

Vi såg i början av artikeln Lawgeex, den Israeliska Startupen som krossade 20 toppjurister i en tävling. Om det finns 5 stora affärsjuridiska byråer i Europa och Börsbolag A alltid väljer någon av de största två, vad kommer den affärsjuridiska byrån på plats 5 att göra? För att kunna konkurrera med de andra starka varumärkena kommer han bli tvungen att hitta en edge, exempelvis ett mycket lägre pris. Så han testar Lawgeex mjukvara, inser att mjukvaran kan automatisera 50% av arbetsbördan, erbjuder Börsbolag A ett pris som är 50% billigare än sina konkurrenter. Börsbolag A hade hellre gått med byrån som var störst, men priset är så lågt att de chansar. De inser efteråt att den mindre byråns kvalite var lika bra och går aldrig tillbaka till den största byrån som har ett dubbelt så högt pris. Alla de andra byråerna kommer därefter bli tvungna att också börja använda mjukvaran för att kunna konkurrera på pris.

Resultatet, 50% av deras omsättning har nu försvunnit. Advokaterna som tidigare arbetade med den analys som Lawgeex nu automatisk gör på 26 sek, har inget jobb längre. Deras omsättning kommer inte sjunka med 50% direkt, givetvis. Men mjukvara kommer, steg för steg, även automatisera stora delar av en affärsjuridisk byrås arbete. 

Dagens jurister sitter säkra. För varje år mjukvaran blir bättre, blir dagens jurister mer seniora och kapabla att hantera komplexa problem. Skillnaden är att i framtiden kommer de inte ha unga biträdande jurister som gör det enkla grovgörat. De kommer istället ha mjukvara som hanterar detta. Men risken är stor att dagen juriststudenter kommer komma ut på en arbetsmarknad där det inte finns ett behov enkelt juridiskt arbete. Behovet av antal jurister kommer minska. De som behövs arbetar redan som jurister och har erfarenheten att lösa de komplexa problemen.

Hade jag studerat juridik idag hade jag nog kombinerat det med en ingenjörsutbildning. Fördjupningskurs i blockchain teknik hade inte skadat!

Framtiden för SkilsmässaOnline.se och andra legal tech Startups

Hot

Gamla juristbranchen

Gamla juristbranschen utgör inget större hot. Tittar man på andra branscher som redan attackerats så fallerar de ofta att ändra affärsmodell. Deras “strategi” brukar se ut så här:

  1. Bad mouthing - “Uber är inte lika säkert som vårt taxi-bolag. Våra förare känner till staden bättre etc”.
  2. Rent seeking/Lobby - “Staten måste stoppa AirbnB. Privatpersonerna som hyr ut lägenheter har inga brandsläckare. Vi hotell har alla brandlarm. Varför ska inte de följa lagen?”. Större företag har också traditionellt försökt lobba för mer byråkrati/reglering. De har råd med det, men vet att nystartade företag inte har råd med det. Det skapar en barrier to entry.

Jag har sett tendenser av punkt 1 i både Sverige och i Övriga Europa. Men inga starka tecken på punkt 2. I England gick staten nyligen åt andra hållet och tog bort reglerna om att advokatbyråer endast får ägas av advokater. Jag tror vi kommer få se samma utveckling i Sverige. Den gamla juristbranschen kommer trängas ut successivt. Men de kommer fortfarande ha sin plats högst upp i den juridiska matkedjan, där de arbetar på de absolut svåraste juridiska problemen som inte går att automatisera och inte bry sig speciellt om hotet eller märka av det i plånboken och därför använda rentseeking i större utsträckning. 

För legal Startups är det bara att ignorera punkt 1. Punkt 2 kan möjligtvis bli ett problem på vissa mer korrumperade marknader. Dock inget att oroa sig för i just Sverige.

Staten

Staten gillar inte att konkurrera med privata företag. Men staten gillar heller inte onödiga utgifter. När chatt-botar och interaktiv mjukvara blivit vanligare kommer både statlig personal och medborgare fråga sig varför inte Domstolsverket, Lantmäteriet etc erbjuder detta istället för blanketter.

Mycket av juridiken idag staten som en direkt eller indirekt medpart, ansöka om skilsmässa, registrera aktiebolag, överlåtelse av fastighet etc. Många legal Startups som arbetar i dessa områden kommer ironiskt nog även behöva förhålla sig till statens utveckling. För SkilsmässaOnline.se kommer vi snart få se att Domstolsverket tar fram en möjlighet för personer att fylla i en ansökan om skilsmässa direkt på deras hemsida. Det kommer vara Domstolsverkets version av steg 2.1 ovan, inhämtande av information genom en hemsida. Detta kommer vara smidigare än blanketter men inget direkt hot mot SkilsmässaOnline.se då det bara är elektronisk blankett. Många väljer att hantera sin skilsmässa på egen hand redan. För den del av marknaden som önskar hjälp kommer det inte spela större roll om de behöver fylla i en fysisk blankett eller kan fylla i en hemsida. De vill ha stöd och support. Men förr eller senare kommer Domstolsverket att gå vidare till interaktiv programvara och chatt-botar. Det är bara en tidsfråga.

När det kommer så kommer en del av SkilsmässaOnline.ses tjänster vara obehövliga. Domstolsverket har gjort processen så pass enkel att hjälp med själva ansökningen kommer endast kommer efterfrågas av en liten andel av marknaden.

Bodelningar å andra sidan kommer förmodligen Staten aldrig automatisera då det inte är deras område. Men vårdnadstvister kan säkerligen se samma öde ännu längre ner i framtiden. Det ligger förmodligen väldigt långt fram tiden dock.

Detsamma gäller överlåtelse av fastighet. Det kommer automatiseras i stor grad. Kanske med hjälp av blockchain teknik där en fastighetsöverlåtelse sker med ett par knapptryck.

Staten vill inte konkurrera med privata alternativ. Men om de får välja mellan att betala statligt anställda receptionister/jurister en massa pengar för att skyffla papper och svara på medborgarnas frågor eller utveckla mjukvara som kan göra det, så kommer de tids nog välja mjukvaran. Skattepengarna är inte obegränsade och politiker har oftast andra projekt de hellre vill lägga pengarna på, sjukhus, vägar etc.


Andra legal tech Startups

Varje dag startas fler och fler Startups inom juridiken. Folk inser vad som är möjligt, konsumenterna har också vant sig vilket skapar en större marknad. Alla gamla legal Startups letar också efter nya problem att lösa/automatisera. 

Högerkrokar

Ibland kommer attacken från oväntat håll. Juristbranschen förväntade sig inte att teknikbolag skulle bli deras nya konkurrenter. Legal Startups kan på samma sätt förvänta sig en högerkrok. Exakt var den kommer ifrån vet jag inte. Automatiska kontrakt med Blockchain för t.ex. överlåtelse av fastighet är en stor möjlighet. AI-maskiner som lärt sig slå världsmästare i både Schack och GO kan kanske också slå ut legal Startups. 

Väldigt svårt för legal Startups att skydda sig mot dessa konkurrenter. Legal Startups polerar sin egen affärsmodell. Det är svårt för dem att bli bäst på Blockchain och AI samtidigt. Jag tror företaget som bygger på en generell AI inte ens tänker på den juridiska marknaden. De bygger AI och upptäcker en dag att förutom att spela schack och GO kan den även analysera juridiska kontrakt. Den AI som legal startups bygger på kommer vara nischad och mycket bättre i början. Men en generell AI kan komma att slå ut den i framtiden.
Strategier för legal Startups

Move up

Alla legal Startups måste konstant move up. Attackera fler och fler juridisk problem för att förbereda sig mot den prispress som kommer för alla juridiska tjänster som automatiserats helt av fler än en aktör. Oundvikligt.

Varumärke

Varumärke är extra viktigt när det kommer till juridik. När priserna pressas kommer det finnas många gratisalternativ. Det kommer dock finnas ett stort segment av kunder som kommer vilja betala en mindre summa för att vara säkra på att mjukvaran är korrekt och uppdaterad. De vill ha trygghet. Därför är det viktigt med starkt varumärke för en legal Startup. Givetvis även på kort sikt, innan prispressen, för att öka försäljningen genom att användaren känner trygghet för varumärket.

För små nischade legal Startups som SkilsmässaOnline.se är det viktigt att vi lägger en stor del av marknadsföringsbudgeten på att överleverera till kund, istället för på annonser. Det går inte att köpa bred reklam för en nischad tjänst med positiv ROI, i det långa loppet. Det är något som passar marknadsplatser som Legalzoom.com bättre.


Fokusera på problemet, inte verktyget

Alibaba.com aoch Amazon.com har tusentals människor anställda som sitter och dömer i konsumenttvister mellan köpare och säljare varje dag. Ett problem som traditionellt lösts av jurister och lagen som verktyg, behöver inte lösas på samma sätt. Människor har problem/behov och man måste vara open minded för vilka verktyg man använder för att lösa dessa problem/behov. 

I USA finns det ett par Startups som försöker lösa vårdnadstvister på andra sätt än genom domstolen, exempelvis genom ett meditationsläger!

http://observer.com/2016/02/conscious-uncoupling-inc/

Konsolidering

Alla markander börjar fragmenterade. Vissa marknader stannar så. Men de flesta legal Startups kommer antingen dö ut, bli uppköpta eller börja köpa upp andra. En konsolidering kommer ske.

Divorce-online.co.uk är en liknande tjänst som SkilsmässaOnline.se, fast i England. Det finns liknande tjänster i nästan all västerländska länder idag. Wevorce.com i USA är en liknande tjänst som fick nästan 10 miljoner SEK i riskkapital. Men det var annat när de började för Divorce-online.co.uk som var ute tidigare än de flesta. De började med en enkel hemsida. När media skrev om det nya fenomenet skrockade advokatbyråerna och sa att juridik inte ska skötas på Internet. Att det var löjligt. När Divorce-online.co.uk växte och blev den största skilsmässobyrån i England sa advokatbyråerna att det var en oseriös tjänst. När Divorce-online.co.uk för några år sedan blivit så stora att de började köpa upp gamla fysiska advokatbyråer var det inga som hånade dem längre. Divorce-online.co.uk hade förmodligen bestämt sig för att “Move up” och börja attackera vårdnadstvister andra mer komplexa juridiska problem.

Konsolideringen kommer ske från båda håll.
Avslutning

SkilsmässaOnline.se har många utmaningar framför sig, arbeta på sin mjukvara för bodelningar, deras nyligen startade chatt-bot och deras försök att "move up" till vårdnadstvistsmarknaden. Men teamet är passionerat och jag tror vi kan klara det.

Ps. Har du läst så här långt, är familjerättsjurist och vill arbeta på ett företag som driver på utvecklingen i juristbranschen, så söker SkilsmässaOnline.se just nu två seniora familjerättsjurister!
2018-04-27