Varför skiljde du dig? Topp 10 (29%) Vi växte isär/hade inte längre känslor kvar för varandra (20%) Vi hade olika värderingar/inga gemensamma intressen (12%) På grund av otrohet (9%) Vi kom inte överens (7%) På grund av ekonomiska problem (6%) På grund av fysisk/psykisk misshandel (6%) På grund av min partners problem (1%) På grund av att vårt äktenskap var ett skenäktenskap (1%) På grund av otillräcklig eller ingen kommunikation (8%) Andra skäl Vad hade kunnat rädda ditt äktenskap? Topp 4 (38%) Om vi hade kommunicerat bättre (6%) Om vi hade sökt äktenskapsrådgivning (2%) Om min partner hade kunnat lösa sina ekonomiska problem (4%) Andra skäl (43% Svarade “Nej, skilsmässan hade inte kunnat undvikas”, 7% svarade “kanske” utan att precisera närmare.) Kommentar: Det är intressant att se att närmare 50% av dem som initierat en skilsmässa ansåg att deras äktenskap hade gått att rädda. Vi försöker presentera informationen på ett så objektivt sätt som möjligt. Vår förhoppning är att informationen ska få dig att kunna fatta ett så välgrundat och genomtänkt beslut som möjligt. Statistiken uppdateras kontinuerligt i samband med att vi får in fler svar. När du tittar igenom statistiken bör du vara medveten om att vi tillfrågat den make som var fakturamottagare.
2017-12-18