Ägare

SkilsmässaOnline.se ägs sedan ett par år tillbaka av Hemera Limited (Cnr. 101295), ett private equity bolag som investerar i nichade juridiska företag med fokus på Internet.

We are extremely happy welcoming SkilsmassaOnline.se to our portfolio. The trend away from traditional law firms to Internet based delivery of legal services is growing rapidily all over the world. Divorces are one of the biggest area of work for family law firms. It has been disrupted by Internet based service providers in the US a long time ago and we think Sweden will face the same trend. Looking at the different actors in Sweden we decided to go ahead and buy SkilsmassaOnline.se due to their very passionate team, strong brand and high costumer satisfaction rate. By joing Hemera Limitied we are convinced SkilsmassaOnline.se will be able to utilize the technical know-how of our other portfolio brands to keep improving both market share and customer satisfaction rate. While simultaneously have the freedom to operate the brand in an autonomous way that fits the Swedish market. Welcome!" - Ben, H. CTO Hemera Limited

Lediga jobb

Vi söker två seniora familjerättsjurister

Vill du vara med och utveckla Sveriges främsta tjänst för skilsmässojuridik? Vi söker just nu två seniora jurister med fokus på skilsmässa, vårdnad och bodelning. Erfarenhet av vårdnadstvister och/eller ett tredje språk är en bonus. Vision bakom SkilsmässaOnline.se tror vi uppnås genom att:

 1. Börja baklänges med ett lågt fast pris och successivt öka innehållet i våra skilsmässopaket för att maximera värdet till användarna.
 2. Fokusera på förbättringar/uppgraderingar som är till nytta för störst andel av våra användare.
 3. Inte vara rädd att neka segment av marknaden vi ännu inte kan hjälpa till ett fast lågt pris, exempelvis vårdnadstvister.
 4. Utveckla mjukvara för att automatisera alla arbetsmoment som går att automatisera för att minimera kostnaderna för användarna.
 5. Skapa system och processer för att bibehålla kompetens, öka produktiviteten hos våra medarbetare, minimera tidsspillan, undvika fel och öka värdet för våra användare.
 6. Varje kostnad betalas i slutändan av användaren. Därför använda LEAN för att minimera alla kostnader våra användare inte är beredda att betala för, exempelvis besökskontor.
 7. Vara lojal mot vår personal och skapa en situation där både personalens egna mål och Skilsmässa Onlines mål kan uppnås i symbios.
 8. Alltid sträva mot så hög användarnöjdhet som möjligt.

Önskemål från användare på förbättringar/uppgraderingar

Godkända och planerade att ingå i skilsmässopaketen inom kort, utan ytterligare kostnad:

 1. Ersätta vår bodelningsavtalsmall med ett interaktivt verktyg för bodelningsavtal som hjälper användare dela upp deras tillgångar (för de användare som inte är överens om hur de vill dela upp sina tillgångar). - Bör vara redo 2018-07.
 2. Juridisk support på fler språk för de användare som inte talar svenska. - Bör vara redo 2018-08.
 3. Hjälp med ansökan om byte av lagfart. - Inget datum än.
 4. Hjälp med ansökan om namnbyte. - Inget datum än.
 5. Hjälp med ansökan om bodelningsförrättare när det föreligger tvist kring deras bodelning. - Inget datum än.
 6. Hjälp för användare som gift sig i ett annat EU land med att få sin svenska dom på skilsmässa erkänd i det andra EU-landet. - Inget datum än.

Önskemål från användare vi ännu inte tagit ställning till:

 1. Fast pris på hjälp med vårdnadstvist.
 2. Fast pris på hjälp med bodelningstvist.
 3. Fast pris för överlåtelseavtal för fastighet/tomträtt.