SkilsmässaOnline.se - Skilj dig online | StandardPacket
22427
page,page-id-22427,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Beställ Standardpaketet

Fyll i era uppgifter nedan. Oroa inte er för svaren. Ni kan alltid ändra dessa senare om ni vill genom att kontakta oss. Vi granskar också alla era svar. Tror vi att andra svarsalternativ hade gynnat er mer, så kontaktar vi er för att föreslå ändringar.

Ni kommer inte att skiljas förrän ni båda skrivit under och postat er ansökan till tingsrätten.

Väljer ni att avbryta er skilsmässa så upprättar vi nya handlingar åt er i framtiden utan extra kostnad.

Kostnad för Standardpaketet:
Utan barn 1290 kr.
Med barn under 16 år 1590 kr.

Kvinnans uppgifter

 • Var god ange kvinnans förnamn.
 • Var god ange kvinnans efternamn.
 • Var god ange kvinnans personnummer.
 • Var god ange kvinnans adress.
 • Var god ange kvinnans kommun.

  Mannens uppgifter

 • Var god ange mannens förnamn.
 • Var god ange mannens efternamn.
 • Var god ange mannens personnummer.
 • Var god ange mannens adress.
 • Var god ange mannens kommun.

  Barn

  Har du och din partner några gemensamma barn under 18 år?

  Barn från tidigare förhållande berörs inte. Har ni gemensamma barn så oroa er inte för vårdnad och var barnen ska bo.
  Svarar ni “ja”, så kommer ni få svara på ett par extra frågor om just detta.

  Öppna vanliga frågor och svar

  Vad ska jag svara om våra barn inte är gemensamma?

  Då svarar du “Nej”. Svara bara “Ja” om ni har barn under 18 år som ni båda är föräldrar till.

  Våra barn är gemensamma men 18 år eller äldre. Vad ska jag svara?

  Svara “Nej”. Svara bara “Ja” om ni har barn under 18 år som ni båda är föräldrar till. Är alla barnen 18 år eller äldre, så är de enligt lagen vuxna människor och berörs inte av er skilsmässa.

  Du måste svara på frågan

  Gemensamma barn
  Hoppa över denna fråga om ni inte har gemensamma barn under 18 år

  Ange samtliga gemensamma barn under 18 år som ni har gemensam vårdnad om.

  Öppna vanliga frågor och svar

  Ska jag även skriva ner barn från tidigare förhållande?

  Nej, skriv bara ner barn som ni båda är föräldrar till.

  Ska jag skriva ner uppgifter på våra barn om de är 18 år eller äldre?

  Nej. Barn som är 18 år eller äldre, räknas enligt lagen som vuxna människor och berörs inte av er skilsmässa.

  Hur lägger jag till fler barn?

  Klicka på “Lägg till fler barn” nere i vänster hörn.

 • Var god ange barnets förnamn.
 • Var god ange barnets efternamn.
 • Var god ange barnets personnummer.
  LÄGG TILL FLER BARN

  Snabb fråga om vårdnad
  Hoppa över denna fråga om ni inte har gemensamma barn under 18 år

  Hur vill ni göra med vårdnaden av era gemensamma barn?

  Barn från tidigare förhållande berörs inte.

  Öppna vanliga frågor och svar

  Vad betyder vårdnad?

  Två gifta föräldrar har nästan alltid gemensam vårdnad om sina barn. Det betyder att ni båda två är juridiskt skyldiga att ta hand om barnen, kan skriva under för era barn i samband med att de ska börja i skolan osv.

  Vårdnad ska inte blandas ihop med var barnen ska bo. Ett barn kan efter skilsmässan bo hos ena föräldern (boförälder) även om ni har fortsatt gemensam vårdnad.

  Vem ska ha vårdnaden efter skilsmässan?

  Vi rekommenderar att ni har fortsatt gemensam vårdnad. Det är vanligast.

  Finns det någon anledning att välja ensam vårdnad?

  Det kan givetvis vara lämpligt om en av föräldrarna har dåligt inflytande på barnen, t.ex. genom missbruk eller våld.

  I vissa situationer krävs underskrift från båda vårdnadshavare (om ni har gemensam vårdnad). Då kan det till viss del göra vardagen smidigare att ha ensam vårdnad om en av föräldrarna t.ex. bor utomlands eller är svår att nå.

  Vi rekommenderar fortsatt gemensam vårdnad för de flesta. Men välj det alternativ som känns bäst för er.

  Vi granskar era svar och kommer vi fram till att ni valt ett mindre lämpligt alternativ för just er situation, så kontaktar vi er och går igenom det.

  Vad menas med alternativet “Vi väljer att dela upp vårdnaden”?

  Det är till för sällsynta fall där exempelvis modern vill ha ensam vårdnad om ett av barnen och fadern vill ha ensam vårdnad om något annat av barnen. Ett exempel kan kanske vara om ena föräldern ska flytta utomlands och det äldsta barnet valt att följa med.

 • Eftersom ni fyllt i att ni har gemensamma barn måste ni ange hur ni vill att vårdnaden ska se ut efter skilsmässan.
  Vill ni dela upp vårdnaden måste ni ange vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen. Tänk på att delad vårdnad inte betyder fortsatt gemensam vårdnad. Det betyder att ni delar upp vårdnaden om era barn. Det är ovanligt och ska bara väljas i undantagsfall. Ett exempel kan vara om fadern flyttar utomlands och tar med sig ett av barnen. Ni kan då välja att fadern ska ha ensam vårdnad om det barnet och att modern ska ha vårdnaden om resten av barnen.

  Boförälder
  Hoppa över denna fråga om ni inte har gemensamma barn under 18 år

  Hos vem ska barnen bo?

  Om ni vill, kan tingsrätten kan besluta att någon av er ska vara boförälder åt ett eller flera av barnen. Med boförälder menas att ni är den barnet ska bo hos. De allra flesta föräldrar kommer dock överens om detta själv, utan att tingsrätten beslutar om det.

  Öppna vanliga frågor och svar

  Måste tingsrätten besluta var barnen ska bo?

  Nej. Ni kan bestämma detta på egen hand, vilket majoriteten gör. Men möjligheten att få ett juridiskt beslut på vem barnen ska bo hos finns. Välj det alterntiv som känns bäst för er. Vi granskar ert svar. Kommer vi fram till att ni valt ett mindre lämpligt alternativ för just er situation, så kontaktar vi er och går igenom det.

  Eftersom ni fyllt i att ni har gemensamma barn måste ni ange om ni vill lösa frågan om boförälder själva eller om ni vill att tingsrätten ska besluta om det.
  Vill ni att mannen ska vara boförälder kan ni inte välja att kvinnan ska ha ensam vårdnad om samma barn.
  Vill ni att kvinnan ska vara boförälder kan ni inte välja att mannen ska ha ensam vårdnad om samma barn.
  Ni har valt att barnet ska bo med en annan förälder än den ni uppgav ni ville skulle ha vårdnaden om barnet/barnen. Var god korrigera.
  Vill ni att tingsrätten ska besluta vem som ska vara boförälder måste ni ange vem som ska vara boförälder åt barnet.

  Betänketid

  Vill ni skiljas direkt eller vänta?

  I många fall tvingar lagen en att vänta 6 månader innan man kan skilja sig. Till exempel om man bor med barn under 16 år. Det kallas för betänketid. Vill ni inte ha betänketid, gör vi vad vi kan för att ni ska kunna undvika det och skiljas direkt.

  Öppna vanliga frågor och svar

  Vad händer om vi blir tilldelade betänketid?

  Då kommer ni bli tvungna att även skriva under en “fullföljdsansökan” efter 6 månader. Fullföljdsansökan ingår i paketet och kostar inget extra.

  Vi vill absolut inte ha betänketid.

  Svara då att ni inte vill ha betänketid. Vi gör då vad vi kan för att ni ska kunna skiljas direkt. Om vi behöver tillämpa något undantag som kräver extra dokumentation, t.ex. ett särlevnadsintyg, så upprättar vi det utan extra kostnad. Vi sköter det utan er inblandning.

  Kan vi välja att ha betänketid även om lagen inte kräver det?

  Absolut. Vissa väljer att ha betänketid trots att de inte behöver det. Man kanske vill påbörja sin skilsmässa, men skynda långsamt. Fullföljer man inte sin betänketid med en fullföljdsansökan så avskrivs ärendet och man förblir gift.

  Ni måste svara på om ni vill ha betänketid eller ej.
  Ni måste svara på frågan.
  Ni måste svara på frågan.

  Kvarsittningsrätt

  (Ni kan hoppa över denna fråga om ni vill)


  Vem ska bo kvar?

  Vid skilsmässa kan makarna bestämma vem av dem som ska ha rätt att i fortsättningen bo kvar i deras gemensamma bostad. Detta är bara ett tillfälligt beslut som gäller tills skilsmässan är avklarad. Det har inget med äganderätt att göra.

  Om ni är överens om att endast en av er ska bo kvar i er gemensamma bostad och vill att tingsrätten ska besluta detta, kan ni ange vem av er som ska ha “kvarsittningsrätt”. De flesta hoppar över denna fråga och kommer själva överens om detta. Du kan också ändra ditt svar senare om du vill, genom att kontakta oss.

  Öppna vanliga frågor och svar

  Måste jag svara på denna fråga?

  Nej, de flesta hoppar över denna fråga och kommer överens om vem som ska bo kvar på egen hand. Du behöver inte svara på denna fråga, om du inte vill. Bor ni redan på olika adresser och är okej med detta, så finns det ingen större poäng med att begära ett beslut av tingsrätten.

  Om tingsrätten beslutar att jag ska ha kvarsittningsrätt, betyder det då att jag äger bostaden?

  Nej, det har ingenting med ägandet att göra. Det betyder bara att du har rätt att bo kvar i bostaden fram tills att skilsmässan är färdig och ni kommit överens om hur ni vill dela upp era tillgångar. Kvarsittningsrätt är bara ett temporärt beslut.

  Kan jag ändra mitt val senare?

  Ja. Vill du ändra på något svarsalternativ senare, så upprättar vi nya handlingar till dig utan extra kostnad.

 • ska bo kvar i vårt gemensamma hem.

  Bekräfta köp

  Vem är beställare och kontaktperson?

  Endast en person kan vara fakturamottagare.

  Öppna vanliga frågor och svar

  Hur betalar jag?

  Du får hem en faktura som betalas inom 30 dagar.

  Kan jag betala genom avbetalning?

  Ja. Det är Klarna AB, Sveriges största kreditbolag, som sköter all fakturering för SkilsmässaOnline.se. De erbjuder avbetalning på alla fakturor, men tar ut en avgift om du väljer att betala genom avbetalning. Du hittar mer information om hur du går tillväga på din faktura.

  Kan jag betala med kreditkort direkt?

  Nej.

  Kan vi dela på betalningen?

  Hur ni väljer att dela upp kostnaden mellan er, är upp till er. Men tyvärr kan endast en person vara fakturamottagare.

  Kommer vi att skiljas direkt efter att jag klickat på beställningsknappen?

  Nej. Ni är tvungna att personligen skriva under den/de handlingar vi upprättar och postar hem till er.

  Vad händer om vi väljer att avbryta och inte skriver under?

  Väljer ni att avbryta er skilsmässa så upprättar vi nya handlingar åt er i framtiden utan extra kostnad.

 • är beställare och fakturamottagare.

  Ni måste ange vem som ska stå som mottagare av fakturan. Det går tyvärr bara att välja en person.
 • Du måste ange ett telefonnummer.
 • Du måste ange en e-postadress.
  Jag har läst och förstått villkoren

  Villkor

  Köpvillkor: En faktura med 30 dagars kredittid postas till den person som angivits som beställare av tjänsten. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) har du rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till Skilsmässa Online lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag avtal om beställning av tjänst ingåtts. Avtalet anses ingått när du klickat på bekräfta köp. Vi är inte ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot brukaren av tjänsten kan aldrig bli större än det belopp som erlagts för tjänstens nyttjande. Alla personliga uppgifter är konfidentiella och regleras utav PUL (Personuppgiftslagen 1998:204). OBS! Tänk igenom ert beslut innan beställning. I många fall kan en skilsmässa undvikas genom bättre kommunikation eller äktenskapsrådgivning.

  Du måste godkänna villkoren